Beschrijving

Inspire2LiveMusic-Classic

INSPIRE2LIVEMUSIC-CLASSIC

Na 5 achtereenvolgende jaren, van 2009 t/m 2013, voor de bestrijding van kanker de beklimming van de kale monsterberg "De Mont Ventoux" georganiseerd te hebben voor het politiefietsteam "The Ven2Cops", is het aldus Peter Overduin, organisator en initiatiefnemer voor de beklimming van deze berg het moment aangebroken om met wat hij noemt een 'eigen fietsteam' deze col te beslechten. Dit uiteraard met als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van de bestrijding van de nog steeds dodelijke ziekte kanker.

Met een 'eigen fietsteam' wordt hier bedoeld een groep mannen en vrouwen die verbonden zijn met het koor "Inspire2LiveChoir" ondergebracht bij de "Stichting Inspire2LiveMusic". Een projectkoor opgericht in 2011 en waarvan Peter Overduin de dirigent is. Doelstelling van deze stichting is: Zingen tegen kanker.

De drive achter dit initiatief hangt vooral samen met het feit dat bij zijn vrouw Karin op 33 jarige leeftijd borstkanker werd geconstateerd met een borstamputatie tot gevolg en dat deze venijnige ziekte na 10 jaar in een uitgezaaide vorm opnieuw in haar lichaam terug keerde. Hoewel ondanks vernieuwingen binnen de wetenschap haar ziekte intussen vele jaren stabiel genoemd mag worden, gaat er geen dag voorbij dat beiden niet met dit ziektebeeld worden geconfronteerd.

Naast zingen tegen kanker is aldus Peter, het moment daar dat vanuit de 'Stichting' nu ook het fietsen tegen kanker wordt geïnitieerd. Gevolg hiervan is dat er onder de naamgeving:

"Inspire2LiveMusic-Classic" een 'eigen fietsteam' sinds 2014 is opgericht. Samen met een aantal verzorgers en verzorgsters. Gefietst wordt vanuit het motto: "Overwinning van onmacht door kracht". Streven is dat na we dit weer op 9 september 2016 gaan doen. In het 2015 stond de Stichting Pink Ribbon centraal voor onderzoek naar (uitgezaaide)borstkanker en in 2016 gaan we fietsen en zingen voor de kinderkanker. Stichting KiKa in samenwerking met diverse ziekenhuizen. Door de deelnemers wordt één of meerdere keren de gevreesde "Mont Ventoux" beklommen. 

Natuurlijk richt het fietsteam zich op het zoveel mogelijk geld inzamelen voor de bestrijding van deze ziekte. Met het zingen werd tot januari 2016 al ruim € 490.000,= voor dit doel bijeengebracht.

Het is daarom niet vreemd dat het de wens is dat met het fietsteam met even zoveel succes het zo benodigde geld bijeen wordt gebracht. 

Inspire2livemusic-classic